This website or its third-party tools use cookies, which are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the cookie policy. If you want to know more or withdraw your consent to all or some of the cookies, please refer to the cookie policy. By closing this banner, scrolling this page, clicking a link or continuing to browse otherwise, you agree to the use of cookies. cookie policy.

Nexus: rekordowe obroty w 2016 roku

Warto?? obrotów grupy zakupowej Nexus Automotive International po pierwszych o?miu miesi?cach roku to 10 mld euro.

Obrót obecnej w ponad 100 krajach ?wiata grupy zakupowej Nexus Automotive International przekracza w tej chwili prognozy z lutego 2016 o ponad 1 mld euro. “Dzi?ki tak dobrym wynikom finansowym nasza strategia, by Nexus zaj?? miejsce lidera na globalnym rynku wtórnym jest cora bli?sza realizacji. Istniejemy tylko dwa i pó? roku, a ju? dzia?amy w ponad 100 krajach i mamy 60 globalnych umów” – powiedzia? Gael Escribe, CEO w Nexus Automotive International.

Grupa kontynuuje ekspansj? na kolejne rynki. Wkrótce otworzy swoje przedstawicielstwo w Szanghaju w Chinach. Celem Nexus Automotive International jest tak?e umacnianie pozycji w krajach, w których posiada ju? swoje oddzia?y.

Source: www.motofaktor.pl

More news

N! United

Support N! UNITED to fight the Coronavirus

If you would like to have more information contact nexusunited@nexusautomotive.eu

Thank you!

Read more …